close

Vlhkost v domě není nic příjemného. Může způsobovat plísně na stěnách a s tím spojené estetické problémy, stejně jako problémy zdravotního rázu. Může také narušit technický stav budovy a s tím spojenou statiku a v konečném důsledku i bezpečnost stavby. Jednou z možností, jak se vlhkosti zbavit, je sanace zdiva. Moderní formy umožní zvolit řešení, které bude technologicky proveditelné, cenově přijatelné, i efektivní. Jaké varianty doporučují profesionálové?

Izolace nerezovými plechy

Tato Varianta se volí především u staveb, kde se vyskytuje ve zdivu takzvaná průběžná spára. Samotný typ zdiva nehraje u daného řešené roli, jelikož se může jednat o zdivo:

  • kamenné,
  • cihelné,
  • smíšené.

Podřezání zdiva

Využívaná technologie, která se aplikuje v místech, kde není ve zdivu průběžná spára. Dojde k jejímu proříznutí přímo mezi cihlami. Dané řešení je zajímavé tím, že k řezání může být využita nejenom klasika v podobě řetězové pily, ale také to, že se může využít diamantové lano, které se vloží do předem vyvrtaných otvorů, vyrovná se rovina řezu a pokračuje se napříč zdivem.

Chemická injektáž

Jedna z moderních metod, která je založena na vytvoření větší voděodpudivosti zdiva. Jednotlivé póry ve zdivu jsou vyplněny nebo zúženy. I tímto způsobem dojde k tomu, že se zamezí prostupu vody do nemovitosti. Chemická injektáž zdiva je v posledních letech hojně používanou metodou s minimálními zásahy do zdi. Zde dochází pouze k předvrtáním otvorů, do kterých se vpravuje chemická látka.

Aktivní elektroosmóza

Taktéž jeden z moderních postupů, u kterého má hlavní roli fyzika. Tato metoda dokáže ve zdivu vytvářet umělé elektromagnetické pole, které zabraňuje prostupu vlhkosti do samotného objektu.

Svislá izolace

Tato varianta je využívána v případech, kdy vlhkost do zdiva prokazatelně vstupuje z okolního terénu – například ze svahu. Daná forma izolace vytvoří překážku mezi danou zeminou a samotnou zdí domu.

admin

The author admin

Leave a Response