close
Spolupráce

Kvalitní stavební firma se bez pojištění proti škodám způsobeným při stavbě či montáži neobejde

stavebni-pojisteni

Svět stavebnictví dlouhodobě představuje velmi náročné a dynamické průmyslové odvětví, s nímž se přitom setkáváme takřka na každém kroku. Od drobných rekonstrukcí v domácnostech až po velké stavební realizace ve veřejném prostoru či v dopravní infrastruktuře. Jedná se o podnikatelský segment, který s sebou přináší nemalé množství rizik, a neobejde se proto bez adekvátního pojištění. Třeba proti škodám způsobeným na stavbě či montáži třetím osobám.

Pojištění průmyslu je ve stavebnictví nutností

Z nedávných statistik společnosti CEEC Research ostatně vyplývá, že s nějakou pojistnou událostí se setkáme až u desetiny stavebních zakázek. To je přirozeně dáno jak komplexností stavebních prací, tak náročnými podmínkami, s nimiž se mnohé realizace musejí potýkat. Rizika se ovšem nevyhýbají ani stavebním pracím menšího rozsahu.

Portfolio stavebních činností, u nichž může dojít ke škodě či újmě, je totiž značně široké, a kromě rozmanitých aktivit vykonávaných při samotné stavbě, přestavbě či rekonstrukci zahrnuje i montážní práce stavebních konstrukcí. Ke škodám navíc může dojít i na zabudovaném materiálu a konstrukcích.

Řádně sjednané a především dobře nastavené pojištění stavby a s ní souvisejících aktivit je tak zárukou oboustranné spokojenosti — jak ze strany investora, tak zhotovitele.

Stavební pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám

Důležitou položkou v pojištění stavby bude především tzv. stavební a montážní pojištění, které slouží k pokrytí případných nahodilých škod způsobených při vykonávání stavební či montážní činnosti.

V důsledku neočekávané situace může na stavbě v krajním případě dojít i ke zničení části či celku budovaného díla, případně k poškození dalšího majetku či způsobení jiné újmy třetím osobám. Setkat se ale můžeme i s rizikem odcizení části budovaného díla.

Pokud došlo k těmto škodám či újmě v přímé souvislosti se stavebními či montážními pracemi, poskytuje stavební a montážní pojištění účinný — a do jisté míry i jedinečný — nástroj, jak tyto škody nahradit a z pojistného plnění v maximální možné míře pokrýt.

Spolehněte se na profesionály

Sjednávání tohoto typu pojištění probíhá vždy individuálně, neboť požadavky a potřeby jednotlivých firem a podnikatelů se mohou výrazně lišit. Vyplatí se proto obrátit na zkušené profesionály, například na tuzemského lídra v oblasti pojištění průmyslu, pojišťovnu Kooperativa.

Pojišťovna vám na základě poptávky navrhne možné řešení a ve spolupráci s vámi pomůže ideálně nastavit jednotlivé parametry přesně na míru vaší stavební firmě. Aby vše proběhlo co možná nejlépe, bývá součástí tohoto procesu ze strany pojišťovny i riziková prohlídka na místech pojištění, v některých případech prováděná i za účasti pověřené expertní organizace.

Zdroj náhledového obrázku: shutterstock.com

The author Dalibor Navrátil

Leave a Response