close

Protože právě teď je nejvhodnější čas překopat záhony , ze kterých se sebrala letošní úroda . Půdu na podzim nikdy nehrabeme , ale necháváme ji odpočívat v hrubé brázdě . O velké hroudy se postará mráz , který je sám roztrhá a dešťová či později sněhová voda může snadněji pronikat . Hluboké provětrání podporuje rozklad organické hmoty , proto je rytí nezbytností.

Do půdy začierame asi 20 až 25 centimetrů . Čím tenčí kus ornice odkrajujeme , tím kvalitnější a méně namáhavou práci odvádíte . Důkladný buďte zejména při sklizni kamínků , střepů , kořenů vytrvalých plevelů a kukel půdních škůdců . Opatrně s rýčem zacházejte při stromech a keřích , abyste nepoškodili jejich kořenové soustavy , které mohou zahnívat a způsobit úhyn celé rostliny. Pro usnadnění manipulace můžete zem před zpracováním několikrát dobře přelít vodou. Pro trvalejší nakypření přidejte i vrstvu písku nebo perlitu .

Stejně je nejvyšší čas dopřát půdě organické látky hnojivy . Ať už máte k dispozici organická hnojiva v podobě chlévské mrvy , kompostu , rašeliny nebo pomalu působících promyšleného , ani jedno byste neměli dávat příliš hluboko , ale raději mělce zapracovat do nejsvrchnější vrstvy ornice . Při rytí se určitě zapotíte , ale dobře víte , že to patří mezi nejdůležitější zahradní práce .

Rigolovanie je kypření půdy do větší hloubky , čímž se výrazně zlepšuje její úrodnost , hlavně pokud chceme pěstovat plodiny s dlouhým vegetačním obdobím . Pozitivní účinky na strukturu a konzistenci půdy dosáhneme i běžnými agrotechnických opatřeními , ale i používáním různých materiálů působících na její kvalitu . Mnohé mají schopnost provzdušnit jílovitý nebo zhutnit písčitý základ , což pomáhá při udržování vody.

Nezapomeňte , že veškerá vaše snaha a poctivá dřina se odrazí na bohaté úrodě příští rok .

mata.l

The author mata.l

Leave a Response