close
Zahrada a okolí

Jak se zbavit slimáků na zahradě? Ne všichni jsou škůdci

obrázek_2023-08-07_110603490

Slimáci mohou na zahradě způsobovat několik problémů, a proto se může zdát, že bychom je tam raději neměli. Nicméně, je důležité si uvědomit, že slimáci také hrají určitou roli v ekosystému a mohou být součástí potravního řetězce. Některé druhy slimáků jsou rozkladači organického materiálu a pomáhají recyklovat rostlinné zbytky a jiný organický odpad.

Slimáci jako škůdci, nebo pomocníci?

Slimáci, spolu s dalšími rozkladači, jsou klíčovými aktéry v procesu rozkladu organického materiálu. Pomáhají rozkládat mrtvé rostliny, a tím uvolňovat živiny zpět do půdy. Tak přispívají k udržení plodnosti půdy a podporují růst nových rostlin.

Na druhou stranu, některé druhy slimáků mohou být škůdci, kteří se živí rostlinami a mohou způsobit značné škody na zahradních plodinách. Mohou se živit listy, květy, plody a dalšími částmi rostlin. Pokud slimáci na zahradě způsobují značné škody, je nutné, abyste začali hledat způsoby, jak se jich zbavit.

Ruční sbírání

Ruční sbírání slimáků může být účinné, zejména pokud máte menší zahradu. Slimáci jsou nejvíce aktivní v ranních, a poté v nočních hodinách. Tato metoda je sice účinná, ale vyžaduje spoustu trpělivosti. Můžete použít rukavice a plastovou nádobu s víkem, do které budete slimáky shromažďovat. Poté je potřeba slimáky vypustit daleko od zahrady, aby se nedostali zpět.

Pasti

Postavit pasti na slimáky může být další možnost. Vytvořte jednoduchou past pomocí lapačů slimáků nebo nádob s pivem, do kterých slimáci nalezou a poté se utopí. Lapače slimáků jsou jednoduše k dostání nebo si můžete vytvořit vlastní pasti. Jako lákadlo můžete použít již zmíněné pivo, šťávu nebo ovoce. Pokud používáte pivo, mějte na paměti, že to může ale také přilákat slimáky, kteří by se jinak na zahradu nedostali.

Bariéry

Vytvoření bariér kolem vašich rostlin může bránit slimákům v přístupu. Například můžete použít jemný písek, popel, piliny nebo zmrzlou kávovou sedlinu kolem rostlin.

Přírodní nepřátelé

Některé druhy ptáků, žab nebo ještěrek se živí slimáky. Přilákání těchto přirozených nepřátel na zahradu může pomoci slimáky eliminovat.

Biologické postřiky

Existují biologické postřiky, které obsahují přírodní látky, které mohou odradit slimáky, jako je například extrakt z česneku nebo pepře, dále třeba extrakt z cibule nebo mýdlový roztok jsou účinnými přírodními prostředky.

Chemické postřiky

Pokud jsou slimáci vážným problémem a ostatní metody selhaly, můžete zvážit použití komerčních chemických postřiků. Vždy ale pečlivě čtěte návod a dodržujte doporučené dávkování, abyste minimalizovali riziko znečištění životního prostředí. Tyto postřiky seženete v každém hobby marketu. Obsahují chemické látky, které mohou zabít slimáky. Při použití těchto postřiků se však doporučuje dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození dalších organismů nebo kontaminaci půdy.

Změna prostředí

Slimáci mají rádi vlhké a tmavé prostředí. Zkuste udržovat zahradu co nejsušší a odstraňte místa, kde by se mohli ukrývat, například trhliny v zídce nebo hromady listí.

Omezení potravy

Omezte lákadla pro slimáky tím, že necháte na zahradě méně potravy v podobě přebytečných rostlin nebo jídla, které by pro ně mohly být atraktivní.

Je dobré najít rovnováhu mezi likvidací slimáků a zachováním přírodního ekosystému. Mírná populace slimáků může být součástí přirozeného prostředí a sloužit jako potrava pro jiné živočichy, jako jsou ptáci a žáby. Pokud se slimáci stávají vážným problémem pro vaše zahrádkářské úsilí, můžete zvážit různé metody omezování jejich početnosti, avšak je stále důležité zachovávat ohled na ekologii a přírodní rovnováhu.

Zdroj foto: www.freepik.com

Tags : slimácislimákúroda

The author Michaela

Leave a Response