close
Komerční články

Máte eternitovou střechu? Její likvidaci svěřte do rukou odborníkům

asbestic-tile-g5dfeca14b_1280

I dnes bohužel není výjimkou, že stále existují stavby s eternitovými střechami. Pokud i vy nějakou takovou máte, rozhodně byste neměli odkládat její likvidaci. Odstranění azbestové střešní krytiny je zcela klíčové pro zachování vašeho zdraví a měli byste to učinit co nejdříve. Navíc se také stále zpřísňují pravidla pro likvidaci nebezpečného materiálu s obsahem azbestu, takže čím dříve se do toho pustíte, tím lépe.

Zbavte se azbestu co nejdříve

Dnes už je použití eternitové střešní krytiny zakázáno. Přesto se stává, že se na některých starších objektech stále nachází. Je to ale velmi nebezpečné, protože tato krytina obsahuje karcinogenní azbest, který je škodlivý nejen pro lidi a zvířata, ale ohrožuje také celé životní prostředí. Je klíčové zajistit si na takovou likvidaci odborníky, protože manipulace s tímto materiálem může být velmi riziková. Azbestová střecha by neměla být odstraňována svépomocí, ale vždy jen pod vedením profesionálů. Jinak hrozí uvolňování prachu plného karcinogenního azbestu. Riskujete tak nejen svoje zdraví, ale také ohrožujete své bezprostřední okolí a přírodu.

Likvidaci svěřte do rukou odborníkům

Vyplatí se zaplatit si služby odborné klempířské či specializované firmy, která umí bezpečně a ekologicky odstranit azbest. Velkou výhodou je i to, že taková firma dokáže také zabezpečit veškerou potřebnou dokumentaci a povolení. Je totiž nutné v místě likvidace eternitové střechy vymezit ochranné pásmo, kde je zakázáno jíst, pít nebo kouřit. Využívají také profesionální ochranné prvky, které zabraňují unikání azbestu do ovzduší. Následně jsou zbytky materiálu uloženy do neprodyšných obalů a odvezeny na skládku.

Hledáte vhodného partnera pro odstranění azbestové střechy? Vsaďte na EKOLSAN a.s. Jejich služby a nabídku si můžete prohlédnout na https://www.ekolsan.cz/. Získáte jistotu spolehlivého provedení bez nepříjemných dopadů na vás nebo vaše okolí. Vše probíhá rychle, kvalitně a s maximální opatrností vzhledem k náročnosti a nebezpečnosti prováděných prací.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Dalibor Navrátil

The author Dalibor Navrátil

Leave a Response