close
parkoviste-pro-kola

Jednou z nejzákladnějších složek veřejné správy jsou obce. Podstatná činnost obecního úřadu je administrativního charakteru, lidé si sem chodí vyřizovat různé záležitosti od přihlášení k trvalému pobytu, vyřízení občanského průkazu, ověřování podpisů nebo zařizování dokumentů ohledně vlastnictví pozemku či objektu.

Pokud jste jednotlivec, občan nebo pokud jste zástupce firmy, která plánuje nějakou větší opravu objektu a potřebuje lešení nebo kontejner na odpad skladovat na obecním pozemku, jste na úřadě povinni nahlásit použití veřejného prostranství.

Úřad města či obce jako vzor pro ostatní

Zkrátka obecní úřad je klíčovým prvkem pro komunikaci s občany, zástupci firem či institucí a měl by přispívat k hladkému fungování a součinnosti všech dotčených stran. Důležitá je přitom jak přehledná vnitřní struktura úřadu, tak také jeho schopnost reálně účinně zasáhnout a pomoci k fungování věcí veřejných. Součástí toho je i vhodná prezentace a vnitřní vybavení úřadu.

Už první dojem při vstupu do budovy úřadu by měl působit přehledně, přívětivě a přitom funkčně. Zásadní je přehledná prezentace, ale i čisté moderní a funkční zařízení kanceláří i chodeb a komunikačních prostor, kde se lidé pohybují nebo čekají na jednání.

Pohodlné, funkční pohovky či křesla do čekáren mohou být v dnešní době vybavena chytrými přípojnými prvky, USB konektory a podobně. Vývěsní desky a nástěnky v podobě vitrín mohou být nahrazeny digitálními tabulemi v rámci moderní formy prezentace. Přičemž interiéry nemusí působit až moc luxusně.

Veřejné prostranství pro občany i firmy

Ruku v ruce s tím, jak se prezentuje obec navenek, by měla jít především její transparentní aktivní veřejná činnost. Zajišťování zařízení veřejného prostoru i potřeb pro jednotlivce a podniky, které na jejím území působí nebo o to mají zájem.

V rámci veřejné služby občanům by se měla obec starat o co nejpřívětivější řešení veřejného prostoru – úprava parků a zeleně, včetně laviček, dětských hřišť, pěších zón i vhodného vybavení pro úklid a řešení odpadů.

Potřeba dostat do měst více zeleně, je aktuálnější, než kdy jindy a jedním z řešení je právě osazování střešních ploch rostlinami. Může se to týkat i různých přístřešků zastávek městské dopravy.

Rozhodně praktickým prvkem, hodícím se do měst i obcí je řada řešení pro ekologické cestování na kole. Vhodná výbava v podobě stojanů a parkovišť na kolo, by měla jednoznačnou součástí veřejných prostranství vybudovaných obcí.

A co se týká odpadů, myslíte si, že může něco tak obyčejného, jako je odpadkový koš, budit zájem? Naše odpověď je: musí. I nádoba sbírající „ošklivé věci“ může být krásná a estetická. Její nutnost a prospěšnost ve veřejném prostoru ji dává výsadní právo, si určit svou podobu. To vše může být výzvou jak pro designéry, tak i pro zástupce obcí, kteří svou otevřeností a rozhodnutím mohou přispět k neotřelým řešením.

Pro zatraktivnění obce ke komerčnímu využití, pro to, aby se v obci usazovali podnikatelské subjekty, které tam mohou přispět novými pracovními místy, má obec celou řadu nepřímých nástrojů, jak takového cíle dosáhnout. Ohledně financování různých projektů mají například k dispozici řadu dotačních programů a pobídek ze strany jednotlivých ministerstev.

Dotační programy jako pomocník pro obce

1. Už například pro zajištění stavby nového skladu či jakékoli nové výrobní haly na okraji obce, anebo při plánování stavby nového obchodního centra, bude potřebné přivedení komunikací. V souvislostí s tím mají obce možnost čerpat prostředky na obnovu stávajících místních komunikací a údržbu veškerých konstrukčních vrstev vozovek, odpočívky i další přidané pruhy, stejně tak jako parkoviště. Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou může být dotačně zajištěna, ovšem pouze částečně.

2. V oblasti dopravní obslužnosti má však obec poměrně široké možnosti podpory, a tak se financování staveb důležitých pro dopravu může týkat i obnovy mostů a lávek přes řeky nebo potoky, parkovacích a odstavných ploch navázaných právě na výše uvedenou občanskou vybavenost, a dále zastávek linkové či hromadné veřejné dopravy.

3. Jiná oblast, o kterou se může postarat obec prostřednictvím dotačních programů, je obnova infrastruktury školních hřišť a sportovišť, která slouží pro hodiny tělesné výchovy. Týká se to i obnovy veškerého vybavení zázemí, šaten a sociálního zařízení sportovišť.

4. Financování obnovy platí celkově i o údržbu především venkovské zástavby, ovšem s výjimkou bytového fondu. Zejména se jedná o veřejné budovy pro občanskou vybavenost – radnice, školy, kulturní zařízení nebo i hasičské zbrojnice a hřbitovy a pochopitelně komplexní úpravu navázaných veřejných prostranství v jejich okolí. Obce se tak pochopitelně starají o zajištění rekonstrukcí kanalizací, chodníků, stezek i veřejného osvětlení.

Kromě objektů pro volně přístupné volnočasové aktivity, jako jsou právě kulturní domy nebo knihovny, stará se obec také o zabezpečení veřejných parkovišť a garáží, ale dále i obecních skladů a zázemí pro obecní techniku nebo dílen pro využití obce.

5. Ve veřejném zájmu měst a obcí se nachází pochopitelně i zdravotní péče. Dotační pobídky jsou v mnoha případech směřovány i na obnovu zdravotnických zařízení, jakož i návazných infrastrukturních staveb v jejich okolí, a dále také na domy s pečovatelskou službou. Obvykle se dotace ovšem netýkají na vybavení nábytkem ani kancelářskou případně specializovanou technikou.

6. Donedávna opomíjenou nebo problematickou oblastí, na níž se nyní také vztahují různé pobídky finančního charakteru ze strany státu, jsou tzv. brownfieldy. Cílem je podpořit demolici, případně smysluplnou rekonstrukci starých objektů, v nichž by bylo riziko vzniku sociálně vyloučených zón. Plánována je tak výstavba nových objektů, které by sloužily obecnímu zájmu. Součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, takový počin je vždy vítán stejně jako zbudování míst a prostor aktivního a pasivního odpočinku.

7. A v neposlední řadě je třeba zmínit i realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí. Například se dotačně podporují projekty k odstranění nelegálních skladů odpadů nebo i sanace různých havarijních stavů. Zásahy v oblastech, kde původce skládky není znám nebo neexistuje, případně kdy původce, který měl obstarat odstranění ekologicky rizikového stavu prostě tak nekoná nebo není schopen konat. Proto, aby nedošlo k velkým ekologickým zátěžím a dlouhodobě k rizikové ekologické havárii na jejich katastru, mají obce možnost zažádat o dotační příspěvek k vyřešení takové krizové situace.

Zdroj náhledového obrázku: ajprodukty.cz

The author Martin Novotný

Leave a Response