close

Při stavbě základů domů, zídek, plotů nebo patek pro založení dřevostavby se používá ztracené bednění, protože zrychluje a usnadňuje stavební práce. Název vychází z toho, že se toto bednění stane součástí stavby – ztratí se v ní – a také ji zpevní.

Ztracené bednění má několik různých podob. Tou nejznámější jsou betonové tvarovky, z nichž se vyskládá několik řad zdiva a následně se všechny dutiny vylijí betonem. Z toho vyplývá také to, že ztracené bednění se nedá použít opakovaně.

Práce se ztraceným bedněním

Nejprve je vždy potřeba vyhloubit rýhu do nezámrzné hloubky, do které se bude ztracené bednění ukládat. V rýze se zhotoví štěrkový podsyp (tl. cca 100 mm), na kterém se vybetonuje podkladní roznášecí betonová deska (tl. 50 – 100 mm). Tato deska by měla být ideálně v rovině, aby ukládání ztraceného bednění bylo jednodušší a nemuselo se neustále vyrovnávat.

Jakmile je hotová podkladní vrstva, začíná se skládat ztracené bednění. Začněte vždy v rozích stavby. Tvárnice se podsypou suchým betonem, ten v případě potřeby zaručí jednoduché vyrovnání jednotlivých dílů. Tvárnice by měly být osazeny nejen vodorovně, ale také v jedné výškové úrovni. K vyrovnání použijte nivelační přístroj nebo hadicovou vodováhu (šlauchváhu).

Jakmile jsou tvárnice v rozích usazené, napněte mezi nimi provázek a můžete začít se skládáním tvárnic mezi nimi. Skládají se na sucho (pro jejich spojení se nepoužívá žádná malta a ani beton) a v další řadě se obvykle převazují o půlku. Současně se do konstrukce ukládá vodorovně i svisle ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Vodorovná výztuž se ukládá do tzv. zámku (výkroje na bocích betonových tvárnic) po jednom až dvou prutech, záleží na šířce bednění a na statickém výpočtu. Svislá ocelová výztuž je v patě ztraceného bednění již osazena v betonovém základu (výztuž by měla ze základu přečnívat alespoň o 0,8 m), nebo se do základu navrtá. Svislá výztuž se klade v počtu 2 – 4 pruty opět v závislosti na šířce ztraceného bednění a na statickém výpočtu.

Betonování

Betonovat se musí po částech. Jestliže je konstrukce ze ztraceného bednění vyšší jak jeden metr, budete muset betonovat vícekrát, případně msíte ztracené bednění stabilizovat vhodnou opěrnou konstrukcí, aby nedošlo k vybočení stěny/základu. Další betonáž je následně možno provést za dalších 24 hodin.

Tags : betonování základůztracené bednění
JanaPK

The author JanaPK

Vyzkoušela jsem si bydlení v bytě i v domě se zahradou. Nemovitostem, jejich rekonstrukci i bytovému designu se věnuji i profesně, proto stále vyhledávám nové informace a trendy. Ráda se s vámi podělím o všechno, co jsem na cestě životem pochytila.

Leave a Response