close
odpad

Napadlo vás někdy, co se děje s odpadem, jakmile jej hodíte do popelnice? Většina lidí nad tím moc nepřemýšlí – prostě přijedou popeláři a tím to pro ně končí. Likvidace odpadů je ale náročný proces, který rozhodně nekončí u toho, že se plastové kontejnery vyprázdní a obsah se vyveze pryč.

Černá popelnice

Klasická černá popelnice je určena pro tzv. směsný odpad. Ten končí typicky ve spalovně nebo na skládce. Abychom nakládání s odpadem co nejvíce zjednodušili a chránili přírodu, je vhodné držet množství směsného odpadu na naprostém minimu a maximálně usilovat o efektivní třídění. Odpad, který se spálí ve spalovně, sice slouží jako energetický zdroj, ale ten je z logiky věci velmi náročný pro přírodu – znečištění, které takto vzniká, je skutečně značné.

Proč recyklovat?

Recyklace je postup, při kterém z vytříděného odpadu získáme tzv. druhotné suroviny, které poté mohou posloužit na výrobu nových výrobků. Pokud tedy například vytřídíme plastové lahve, je možné, že si je vlastně podruhé koupíme po nějakém čase znovu, třeba ve formě nějakého plastového obalu nebo jiného výrobku. To, co se třídit nedá, je bohužel nutné zlikvidovat jinak, ne však již tolik ekologicky.

A co skládky?

Na první pohled působí skládka jen jako obrovská kopa neorganizovaného odpadu, ale opak je pravdou – skládky mají přísná pravidla, která se musí pečlivě dodržovat, aby se minimalizoval negativní dopad skládky na okolí. Mohou se budovat jen v místech s vhodným geologickým podložím a také se musí správně odizolovat. Přesto to zdaleka není ideální řešení, a proto znovu platí – recyklovat, recyklovat a recyklovat!

Modernizace v každém ohledu

I nakládání s odpadem prochází proměnami a stále se snažíme posouvat jej dopředu – aby bylo více ekologické a udržitelné. Je však zcela klíčová aktivní spolupráce každého z nás, aby se dařilo třídit odpad, který se dá opětovně využít, a likvidovat se musel pouze skutečně nijak nevyužitelný zbytek.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

The author Dalibor Navrátil

Leave a Response