close

Pokud se rozhodnete vylít betonovou desku svépomocí, můžete ušetřit velké množství peněz. Nicméně občas to může být také velkou chybou. Je třeba osvojit si správnou techniku a zvolit správné nástroje, abyste betonovou desku zvládli správně – a hned napoprvé.

Jaké budete potřebovat nářadí?

Jestliže se jdete do tohoto počinu pustit, připravte si toto nářadí:

 • kotoučová pila,
 • kladivo,
 • vodováha,
 • páčidlo,
 • ochranné brýle,
 • páskový metr.

Potřebné materiály

 • roxory o průměru ½ palce,
 • 6milimetrový plast
 • kotevní šrouby,
 • beton,
 • duplexní hřebíky,
 • formovací řezivo,
 • balitelná výplň,
 • vázací drát.

Základní bezpečnost

 První byste měli myslet hlavně na svou ochranu, protože mokrá beton na pokožku může způsobit nemalé zdravotní problémy.

Jaké bezpečností pokyny dodržet?

 • Používejte ochranu očí.
 • Na ochranu pokožky noste dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy.
 • Pokud se musíte brodit v mokrém betonu, noste vysoké gumové boty.
 • Používejte gumové rukavice.
 • Pokud se vaše oblečení nasákne mokrým betonem, svlékněte si je, důkladně si opláchněte pokožku a převlékněte se do čistého oblečení, než se vrátíte do práce.

Příprava staveniště

Před samotným začátkem je třeba se ujistit, zda budete potřebovat konkrétní povolení, a jak blízko hranic pozemku můžete stavět.

 1. Ve většině případů budete měřit od hranice pozemku, abyste desku umístili rovnoběžně s ní.
 2. Zatlučte čtyři kůly, abyste zhruba označili rohy nové desky, a pomocí vodováhy a provázku nebo stavební vodováhy zjistěte, jak moc se terén svažuje.
 3. Srovnání svažitého pozemku znamená přemístění zeminy. Nízkou stranu můžete navýšit nebo vysokou stranu zahloubit do svahu a přidat nízkou opěrnou zeď, která zeminu zadrží.

Pokud musíte odstranit více než několik centimetrů hlíny, zvažte pronájem smykového nakladače nebo si najměte bagr.

Nastavte a vyrovnejte jednu stranu

 1. Uřízněte nebo spojte pomocí spony na délku desku 2×12 pro jednu stranu betonových forem a přibijte ji k rohovému kůlu. Vyrovnejte a přibijte ji k druhému rohovému kůlu.
 2. Na řadě je bednicí deska. Pro desku o tloušťce 5 cm se zesílenými okraji, která je ideální pro většinu garáží a přístřešků, se nejlépe hodí desky 2×12. Pro příjezdovou cestu nebo jinou desku bez zesílených okrajů použijte desky 2×6.
 3. Pokud nemůžete sehnat dostatečně dlouhé desky, spojte je dohromady přibitím čtyřstopého spoje 2×12. Před přibitím na rozporku si desky prohlédněte, abyste se ujistili, že jsou vyrovnané a rovné.
 4. Dvě boční bednicí desky uřízněte o tři palce delší, než je délka desky. Poté uřízněte krajní desky přesně na šířku desky. Koncové desky přibijete mezi boční desky, abyste vytvořili správnou velikost bednění.
 5. Ke spojení bednicích desek a připevnění výztuhy použijte 16d duplexní hřebíky. Přibijte hřebíky skrz kůly do bednění.

Kolíky a výztuha bočního bednění

 1. Natáhněte zednickou čáru těsně nad horní okraj desky 2×12.
 2. Vyrovnejte 2×12 s provázkem a vyztužte jej dvojicemi 2×4 rozmístěnými každé dva metry. Abyste tlumili nárazy a usnadnili přibíjení, držte při přibíjení za kůly a bednicí desky kladivo.
 3. Formy vyztužte, abyste zajistili rovné strany. Čerstvě vylitý beton může desky bednění vytlačit ven, takže vaše deska bude mít zakřivený okraj, který je téměř nemožné opravit. Nejlepším způsobem, jak tomu zabránit, je použití mimořádně silných výztuh. Podél bednicích desek umístěte každé dva metry kůly 2×4 a kopáče 2×4, které je podepřou. Kopáče se skloní do země a zabrání tomu, aby se horní část kůlů ohnula směrem ven.

Kůly a výztuhy bočního bednění

 1. Vyrovnejte, zarovnejte a zakolíkujte ostatní strany.
 2. Uřízněte druhou desku 2×12 na šířku desky.
 3. Přibijte jeden konec ke ztuženému bednění a pomocí vypočtené délky úhlopříčky nastavte bednění na 90 stupňů.
 4. Na konci zatlučte kůl.
 5. Druhou desku bednění vyrovnejte, narovnejte a vyztužte.
 6. Přidejte třetí stranu.

Vyrovnání bednění je snazší, pokud při přibíjení ke kůlu necháte jeden konec bednicí desky mírně vysoko. Pak výšku upravte tak, že na vysoký konec kůlu poklepete, dokud nebude prkno dokonale rovné.

Naplnění a vyrovnání

 1. Rozprostřete a zhutněte třícentimetrové vrstvy granulovaného zásypu do vzdálenosti pěti palců od horní hrany bednění. To usnadní formování betonu.
 2. Natáhněte provázek přes horní část forem a změřte ho až k zemi. Proveďte to na třech nebo čtyřech místech a výsledky zprůměrujte.
 3. Odečtěte tloušťku desky. Z této hloubky pak vypočítejte potřebné kubické metry výplně.
 4. Svažte výplň podél okrajů dolů, abyste vytvořili zesílený okraj betonu.

Výplň a vyrovnání

 1. Pevně zabalte výplň pomocí deskového zhutňovače.
 2. Po obvodu nechte 12 cm hluboký a 12 cm široký příkop pro zahuštěný okraj.
 3. Pokud na desce stavíte vytápěnou konstrukci, zakryjte zeminu uvnitř betonových forem 6mm polyethylenovou fólií. V opačném případě ji můžete nechat odkrytou.
 4. Zakryjte výplň vrstvou plastové fólie o tloušťce 6 mm.
 5. Přivažte dva pásy 1/2palcových ocelových výztužných tyčí (armovací pruty) ke kůlům umístěným asi čtyři palce od obvodu bednění.
 6. K řezání výztužných prutů použijte kotouč na řezání kovů nebo kotouč v pístové pile, kotoučové pile nebo brusce. Odřízněte a ohněte kusy výztuže tak, aby tvořily obvodovou výztuž.
 7. Kusy spojte dohromady tak, že je překryjete nejméně šest centimetrů a kolem překryvu omotáte vázací drát.
 8. Obvodovou výztuž připevněte drátem k výztužným kůlům, aby byla podepřena.

Vázání výztuže pro zpevnění desky

 1. Položte na plastovou desku mřížku z výztužných prutů rozmístěných po čtyřech stopách a propojte jejich průsečíky vázacím drátem.
 2. Desku rozdělte uprostřed pomocí 2×4 přibitých ke kolíkům 1×3.
 3. Horní okraj zarovnejte napnutým provázkem.
 4. Pokud jste nikdy nelili velkou desku nebo pokud je horké a suché počasí, při kterém beton rychle tvrdne, rozdělte tuto desku uprostřed a poloviny vyplňte v různých dnech, abyste snížili množství betonu, které budete muset dokončit najednou. Před vylitím druhé poloviny příčku odstraňte.
 5. Na betonových tvarovkách vyznačte polohu dveřních otvorů. Poté na bednění vyznačte umístění 1/2palcových kotevních šroubů. Umístěte značky pro kotevní šrouby šest palců od každé strany dveří, 12 palců od rohů a šest stop od sebe po celém obvodu.

Příprava pro betonářský vůz

 1. Chcete-li zjistit objem potřebného betonu, vynásobte délku šířkou a hloubkou a získáte počet krychlových stop. Nezapomeňte započítat obvod výkopu.
 2. Vydělte celkový součet číslem 27 a přičtěte pět procent, abyste vypočítali celkový objem betonu, které budete potřebovat.
 3. Naplánujte si trasu, po které pojede nákladní auto.

Nalití a vyrovnání betonu

 1. Přetáhněte rovnou desku 2×4 přes horní část betonových forem, abyste beton vyrovnali.
 2. V případě potřeby proveďte více přejezdů, abyste vytvořili rovnou, rovnoměrně vyplněnou plochu.

Pokud je to možné, vyhněte se horkým a větrným dnům. Takové počasí urychluje proces tvrdnutí – deska může ztvrdnout dřív, než stihnete uhladit pěkný hladký povrch.

Zdroj foto: www.freepik.com

Tags : betonbetonová deska

The author Michaela

Leave a Response