close
flaga

V dnešní době hledají mnozí majitelé domů a podnikatelé efektivní a ekologické způsoby vytápění. Jednou z možností, která se stává stále populárnější, je vytápění plynem ze zásobníku. Tento článek se zaměří na výhody spojené s používáním plynu z lahve.

Cena instalace plynového vytápění

Při rozhodování o novém systému vytápění je cena jedním z klíčových faktorů. Instalace plynového vytápění ze zásobníku může být nákladnější než jiné možnosti, jako jsou elektrické nebo olejové systémy. Cena závisí na několika faktorech, včetně velikosti domu nebo objektu, geografické polohy a složitosti instalace. Je však důležité vzít v úvahu i dlouhodobé náklady na provoz a údržbu, protože plyn může být ekonomicky efektivnější v průběhu času.

Výhody plynového vytápění z lahve:

  • Variabilita zásobníků:

Plyn v lahvích umožňuje uživatelům flexibilitu v zásobování. Můžete si vybrat různé velikosti lahve podle potřeby a mít možnost přepínat mezi nimi.

  • Nižší emise:

Plyn je považován za čistší palivo než některé jiné zdroje energie. Při spalování plynu dochází k nižším emisím oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek, což má pozitivní vliv na životní prostředí.

  • Rychlá instalace:

Instalace plynového vytápění může být rychlejší než u některých jiných systémů. Plyn v lahvích se snadno připojí a nevyžaduje rozsáhlé stavební úpravy.

  • Nízká závislost na elektřině:

V případě výpadku elektřiny může plynové vytápění pokračovat, což poskytuje jistotu v případě krizových situací.

LPG plyn a jeho výhody

LPG je palivo, které se vyrábí v procesu rafinace ropy. Vytápění pomocí LPG je ekologické, protože při jeho spalování se uvolňuje o 20 % méně oxidu uhličitého než při spalování topného oleje a až o 50 % méně oxidu uhličitého než při spalování uhlí. Při spalování LPG nevznikají žádné škodlivé prachy, díky čemuž není toxický a v případě úniku neznečišťuje půdu ani podzemní vody. Instalace takové nádrže je poměrně jednoduchá a rychlá. LPG nevyžaduje samostatný sklad paliva, topný systém na LPG je bezúdržbový a jeho instalace je naprosto bezpečná. Kromě toho je LPG univerzální a může pohánět všechny plynové spotřebiče v domě, jako například kotel ústředního topení nebo sporák.  LPG pro vytápění domácností nebo pohon automobilů lze získat v rafinerii a přepravovat v kontejnerech. Složení zemního plynu je přibližně z 90 % metan, složení LPG je převážně propan a/nebo butan.

The author Dalibor Navrátil

Leave a Response