close

Letní měsíce jsou ideální dobou pro rekonstrukci střechy. Během sundávání stávající střešní krytiny bude dům shora otevřený, proto se vyplatí naplánovat opravu střechy na vhodné klimatické podmínky. Rekonstrukce střechy ale není jen výměna krytiny.

Pokud jste dělali na jaře revizi střechy po zimě a našli nějaký zásadní problém, nejspíš jste hned sháněli volného pokrývače. Zajistit si ho uprostřed léta je totiž nemožné. S ním jste pak pravděpodobně naplánovali jednotlivé kroky a časový harmonogram, aby rekonstrukce proběhla hladce a co nejrychleji. Co všechno rekonstrukce střechy obnáší?

Kdy je nutné stavební povolení na rekonstrukci střechy

Od roku 2007 neplatí povinnost ohlašovat výměnu střešní krytiny a udržovací práce, pokud se nijak způsobem nezasahuje do nosné konstrukce. Prostá rekonstrukce střechy tedy nemá ohlašovací povinnost. Stavební povolení na rekonstrukci střechy ale potřebujete, jestliže se chystáte současně s tím vybudovat obytné podkroví. V takovém případě je zásah do nosné konstrukce nezbytný a stavba tedy potřebuje vyjádření stavebního úřadu. O povolení musíte žádat také v případě, že je váš dům v památkové zóně.

Rozebírání střechy

Nejprve bude nutné odstranit stávající krytinu. Jestli máte na střeše tašky, bude to celkem náročná práce pro několik mužů. Je dobré udělat lidský řetěz a tašky si podávat, aby se omezila chůze po střeše a eliminoval pád. 

Tašky se sundavají shora dolů a podávají se k poslednímu, který je zároveň třídí na použitelné a ty k vyřazení. Tato činnost samozřejmě odpadá, pokud se rozhodnete pro jiný druh střešní krytiny. Nová krytina by měla být lehčí nebo stejně těžká, jako je ta stávající, jinak potřebujete vyjádření statika. Novou střešní krytinu musí unést stávající krovy, případně bude nutné zajistit si novou konstrukci s dostatečnou nosností. Tím se celá rekonstrukce zkomplikuje a protáhne.

Kontrola krovů a výměna latí

Na kontrolu krovů si v každém případě přizvěte odborníka. Jeho cvičené oka pozná, když budou napadené červotočem, ale zároveň také dokáže navrhnout sanaci, pokud bude možné krovy zachránit. Tím vám může ušetřit na nákladech nemalé peníze. 

Latě se obvykle vyměňují všechny, jen málokterá se dá použít opakovaně. Tam, kde je to nutné, vyměňte i krov, případně si nechte poradit, jak ho zachránit či preventivně ošetřit. Někdy je potřeba vyměnit jen několik trámů, jinde jen jednotlivé části, nejhorší varianta je nutnost kompletní výměny. 

Kontrola věnce

Nechte si důkladně zkontrolovat i tzv. věnec, (u starých domů jsou to trámy zapuštěné do zdiva domu po obvodu stavby, dnes se používá jiný materiál, například Velox desky). Věnec je zatěžován střechou svisle a v některých případech i vodorovně (sedlová střecha), jeho kondice je tedy zásadní. 

Izolace střechy

V dalším kroku dojde na tepelnou izolaci. Kvalitní zateplení střechy je jeden z hlavních důvodů, proč se do celé rekonstrukce pouštět Bez termoizolace nemá renovace střechy v podstatě žádný smysl. V zásadě se dnes používají dvě metody, a to mezikrokevní nebo nadkrokevní izolace.

Mezikrokevní izolace spočívá ve vyplnění prostoru mezi jednotlivými krokvemi minerální vlnou. Jde o rozšířený a praxí ověřený postup, který ovládají všichni zkušení řemeslníci. Mezikrokevní izolaci si s trochou zručnosti dokážete udělat dokonce i svépomocí.

Nadkrokevní izolace je moderní a mnohem efektivnější izolace, jejíž velkou předností je eliminace tepelných mostů.

Pokládka střešní krytiny

Posledním krokem při rekonstrukci střechy je položení nové krytiny. Ta se vybírá nejen podle hmotnosti, ale také s ohledem na sklon střechy a klimatické podmínky, v nichž se střecha nachází. V našich zeměpisných šířkách jsou stále ještě nejoblíbenější pálené či betonové tašky, v současné době pak ještě asfaltové šindele či vlánkocementové, plastové  a plechové krytiny.

Tags : rekonstrukcešikmá střechastřecha

The author Jana Kováčová

Vyzkoušela jsem si bydlení v bytě i v domě se zahradou. Nemovitostem, jejich rekonstrukci i bytovému designu se věnuji i profesně, proto stále vyhledávám nové informace a trendy. Ráda se s vámi podělím o všechno, co jsem na cestě životem pochytila.

Leave a Response