close

Jakmile vám vlhkost začne z  půdy prosakovat do stěn domu, je tu velký problém. Proto drenáž a odvodnění okolo domu naši stavbu ochrání od dalšího vlhka.

shutterstock_105510506

S vlhkostí je potřeba bojovat důsledně

Zdi domu ohrožuje spodní voda, dále voda obsažená v půdě, ale také voda dešťová. Zatímco horní část stavby ochráníte pomocí izolace, ta spodní potřebuje vybudování drenážního systému, který bude zachytávat a odvádět vodu dál od stavby. Nejeden vlhký sklep plný mokrých map a plísní již pomocí drenáže opět prokoukl. Samozřejmě je ale potřeba řešit problém s vlhkostí komplexně, a především odstranit příčiny. Pokud vám voda ke zdi zatéká ze zničeného okapu, nebo máte v domě porušené vodovodní potrubí, ze kterého byť jen drobně vlhkost uniká, drenáží si příliš nepomůžete.

Výkop pro drenáž

Pokud je vše na vaší stavbě v pořádku, a přesto vás vlhkost trápí, je čas na drenáž. Ta znamená v první řadě vyhloubení příkopu okolo domu. Příkop by měl být o dvacet centimetrů hlubší, než je výška umístění vaší hydroizolace. Kopat ale budete muset ještě o něco více, neboť příkop musí být vysypaný štěrkem, a teprve na něj můžete pokládat (do výšky 20 cm pod hydroizolaci) drenážní trubku. Ta by navíc měla být položena ve spádu, takže příkop by se měl postupem mírně prohlubovat – přibližně 1 až 2 cm na metr, aby voda odtékala.

Instalace drenážních trubek

Drenážní trubka je plastová, nejčastěji žlutá trubka, s drobnými dírkami, které slouží k odvádění vody. Aby se tyto dírky časem nezanesly hlínou a trubka tak zcela nepozbyla své funkčnosti, obaluje se do filtrační tkaniny. Tento detail neopomíjejte, byť to mnozí majitelé domu zkoušejí. Po obalení textilií můžete položit trubky do výkopu vysypaného štěrkem a zahrnout je. K zasypání drenážní trubky můžete využít štěrk a zeminu, případně pouze zeminu. Vhodnější je ale štěrk, který prodlužuje životnost drenážního systému.

Hydroizolace zdí

Kromě samotné drenáže je pak vhodné využít také hydroizolace  suterénních (podzemních) zdí zvenčí. K  tomu slouží drenážní  folie které se instalují  připevněním hmoždinkami na svislou stěnu. Tyto folie disponují výstupky s otvory, takže při přitlačení na zeď vzniká prostor pro odvětrávání zdi. K instalaci je ale samozřejmě obvykle opět potřeba provést výkop, tak abyste se dostali ke zdi či základům domu.

 

Tags : drenážOdvodnění

The author Stefan Tichy

Leave a Response