close

Koupili jste svažitý pozemek na stavbu domu? Výsledek bude jistě ohromný a výhled do okolí skvostný, nejdřív ale musíte dům postavit. A každá stavba má své základy.

Stavět základy domu svépomocí chce zkušenost nebo alespoň znalost správného provedení. To je totiž důležité pro stabilitu budoucího domu. A pokud jde o stavbu ve svahu, je nutné myslet i na to, že bude dolů stékat srážková voda. I to je důvod, proč je nakonec lepší svěřit je odborníkovi. Proč se ale neseznámit se vším, co obnáší příprava základů pro stavbu.

Vytyčení rohů budoucího domu

Když máte předběžně vytyčený půdorys domu, můžete přistoupit k prvnímu kroku – sejmutí ornice. Je třeba sejmout ji z větší plochy, než kolik zabere budoucí dům, počítejte s nějakou rezervou.

Další krok musí udělat geodet, ten vytyčí půdorys budoucího domu a vyhotoví vytyčovací protokol. Ten budete potřebovat při kolaudaci. Ve chvíli, kdy máte vytyčené rohy, může dojít k samotnému vybagrování základové spáry. Abyste věděli kde a kolik vykopat, je třeba z projektu vypočítat několik výšek, podle kterých se bude kopat a následně stavět s pomocí samonivelačního laseru. To také svěřte odborníkovi, ať nemáte pozemek jen samou díru bez zjevného systému. Základová spára totiž vůbec nemusí být po celé ploše rovná, podle projektu může mít několik stupňů.

Než nalijete první beton

První, co je potřeba udělat po vybagrování a vyčištění základové spáry, je položení zemnícího pásku. Podle projektu ještě musíte vyvést zemnící vývody pro hromosvod a k rozvaděči. Celou zemnící soustavu je nutné zaizolovat. Zemnící vývody pro hromosvod budou trčet z desky bokem ven, vývod k rozvaděči půjde deskou rovnou nahoru.

Teprve potom nastane ta chvíle, kdy si připravíte značky pro výšku, do jaké budete lít beton. Pak už můžete zalít základové pásy. Při lití betonu kontrolujte, že se zemnící pásy nikam neposouvají. Další postup je stejný jako při stavbě na rovině, jediný rozdíl je ten, že tady můžete mít rovin několik na sebe navazujících.

Tags : základová spárazáklady domuzáklady ve svahu

The author Jana Kováčová

Vyzkoušela jsem si bydlení v bytě i v domě se zahradou. Nemovitostem, jejich rekonstrukci i bytovému designu se věnuji i profesně, proto stále vyhledávám nové informace a trendy. Ráda se s vámi podělím o všechno, co jsem na cestě životem pochytila.

Leave a Response