close

Růst cen energií zkracuje návratnost investic do obnovitelných zdrojů energie, tedy i sluneční energie. Na rozdíl od fosilních paliv, v ní jediné máme jistotu, že příštích několik miliard let nám bude zcela jistě k dispozici. Proč z ní nevytěžit co nejvíce?

Využít ji můžete pasivně, což znamená v maximální míře přijmout a následně ji i udržet. Pokud se rozhodnete pro aktivní zpracování, musíte do procesu zainteresovat i technologii, která ji přemění na teplo nebo elektřinu pomocí tepelných nebo fotovoltaických solárních reflektorů a jejich zařízení fungujících na principu zachycování slunečního záření přes absorbér umístěný pod skleněnou plochou nebo ve vakuových trubkách, kde pohlcují maximálně množství dopadající energie. Ta se nejčastěji využívá na ohřev vody či podporu vytápění v nízkoenergetických a pasivních domech.

Pokud se rozhodnete pořídit si jejich, musíte si ujasnit, na co přesně je budete používat, protože od vašeho rozhodnutí se odvíjí typ a druh. Ploché obvykle ohřívají vodu s 50% roční účinností a prokazují v praxi výborný poměr ceny a zisku tepla. Sáhnout hlouběji do kapsy musíte při vakuových, které jsou technicky a tím pádem i finančně náročnější, ale investice se vám vrátí v podobě lepšího zachycování difúzního záření iv chladném období s vyšším solárním ziskem. Trubkové se určitě nehodí do nepříznivých podmínek a hornatých oblastí. Na vyhřívání bazénů vám postačí plastové, které jsou určeny na léto.

The author mata.l

Leave a Response